תקנון החנות והאתר

 1. ברוכים הבאים לאתר “קרטר קליניקה טיפול בכאבים. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל. 
 2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.
 3. האתר קרטר קליניקה לטיפול בכאבים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי קרטר קליניקה לטיפול בכאבים בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר קרטר קליניקה לטיפול בכאבים לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 4. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות הנן: ימים א’- ה’ בין השעות 09:00-16:00, 
 6. הזמנה בקרטר קליניקה לטיפול בכאבים אפשרית בכל שעות היממה.
 7. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר בזמן ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח לפנות ביוזמתו
  לקרטר קליניקה לטיפול בכאבים ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח עלות משלוח נוספת
 8. אופן התשלום באתר – אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכארד ואמריקן אקספרס, ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית, ביט, פיי בוקס ((pay box כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע”מ כחוק.
 9. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו / או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר  וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.
 10. ביטול עסקה –  ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים מיום ההזמנה ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם קרטר קליניקה לטיפול בכאבים עבור המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח
 11. מגוון המוצרים המוצגים באתר יקבע על ידי קרטר קליניקה לטיפול בכאבים והיא אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של קרטר קליניקה לטיפול בכאבים והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 12. ייתכן  שמפעם לפעם יהיו חוסרים במלאי מסיבות שונות ולכן אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר שהזמנת אינו נמצא במלאי, נציג שלנו יצור עמך קשר בכדי להתייעץ עמך כיצד תרצה/י שההזמנה תטופל.
 13. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של קרטר קליניקה לטיפול בכאבים.
 14. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שמידע שמופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. אנו שומרים את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובזמנינו החופשי. אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק שיגרם בעקבות מידע שאינו מדויק או שחסר באתר.
 15. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ ותקפים אך ורק בתחומי מדינת ישראל. עדכון מחירים ומוצרים יעשה ללא הודעה מוקדמת. במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, קרטר קליניקה לטיפול בכאבים שומרת את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
 16. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שנמסרה לו. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לקרטר קליניקה לטיפול בכאבים שיטפל בבעייתו של הלקוח לפי דרישות החוק.
 17. למקרה ותיווצר מחלוקת בין הלקוח לבין קרטר קליניקה לטיפול בכאבים ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים והלקוח מצהירים כי יעשו ועשו כמיטב יכולתם על מנת לישב סכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בחיפה בלבד.
 18. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף ונפש) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח של קרטר קליניקה לטיפול בכאבים ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר m קרטר קליניקה לטיפול בכאבים ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע”י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע”י צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע”י צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר קרטר קליניקה לטיפול בכאבים וכד’.
 19. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לקרטר קליניקה לטיפול בכאבים ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד’.
 20. הלקוח פוטר את קרטר קליניקה לטיפול בכאבים  מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 21. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בקרטר קליניקה לטיפול בכאבים ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לקרטר קליניקה לטיפול בכאבים והכול בכפוף לאחריות החלה ע”פ כל דין.
 22. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קרטר קליניקה לטיפול בכאבים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 23. הקניין הרוחני באתר קרטר קליניקה לטיפול בכאבים בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של קרטר קליניקה לטיפול בכאבים l  או של צדדים שלישיים שקרטר קליניקה לטיפול בכאבים קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 24. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 25. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם אלא אם כן צוין במפורשות.
 26. אתר קרטר קליניקה לטיפול בכאבים ותכולת נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים והשירותים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מקרטר קליניקה לטיפול בכאבים.
 27. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים ואנשים הנוטלים תרופות יש להיוועץ ברופא המטפל בטרם נטילת תוסף תזונה חדש למרות האינפורמציה בדפי האתר על סגולות ותכונות המוצרים 
 28. בכל מיקרה ועניין יש להיוועץ ברופא לפני הרכישה והשימוש במוצרי ושירותי האתר למען הסרת הספק. החומר האינפורמטיבי והאינפורמציה באתר אינם מחליפים חוות דעת רפואית והאחריות הקניה והשימוש הינה על הלקוח בלבד.
 29. קרטר קליניקה לטיפול בכאבים אינה נותנת שום ייעוץ והתוויה רפואית כל שהיא, תמיד יש להיוועץ עם רופא לפני רכישה ושימוש באחד משירותי ומוצרי אתר קרטר קליניקה לטיפול בכאבים.